Produktas sėkmingai įkeltas į krepšelį
 Užsakymai telefonu +37062282975 - Darbo dienomis 9:00-17:00

Pataisa nr. 3. 2018.06.13. Įsigalioja nuo 2018.06.14.

1. Bendrosios nuostatos

1. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.riesutukas.lt internetinėje Parduotuvėje.
2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
3. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.


2. Privatumo politika

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Spareina“. UAB „Spareina“ surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi UAB „Spareina“ darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
2. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas nesuteikia jai teisių siųsti Klientui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Klientui nepageidaujant gauti informacinių pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.
3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti pristatymui ar sąskaitos išrašymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Partnerių sąrašas:

  • UAB „Venipak LT“ , juridinio asmens kodas: 300906055, adresas: S. Žukausko 49 , Vilnius , LT-09131
  • UAB "Baltic Post", juridinio asmens kodas: 302544039, adresas: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, LT-03163
  • Lietuvos paštas, AB, juridinio asmens kodas: 121215587, adresas; J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT-03500
  • Paysera LT, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, adresas: Mėnulio g. 7, Vilnius, LT-04326

Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktuose numatytais atvejais.
4. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.
6. www.riesutukas.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.
Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.
7. Klientų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).
8. Kliento asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo paskutinės kliento prisijungimo datos.


3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.
2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.
3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
9. Pardavimo sutartis pirkimo metu sudaroma lietuvių kalba.
10. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.


4. Garantijos ir prekių grąžinimas

1. Kiekvienos prekės savybės (sudėtis, kilmės šalis, energėtinė ir maistinė vertės) bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekių išvaizda gali neatitikti prekių išvaizdos nurodytos prekių nuotraukose.
3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
5. Parduotuvė įsipareigoja, jog parduodamos prekės neturi vizualiai matomų kokybės defektų: kenkėjų užkratas, surūgimas, supuvimas, pelėsis, pašaliniai objektai, pažeista pirminė pakuotė. Klientui pastebėjus vizualiai matomus kokybės defektus, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės arba pristatymą vykdančių šalių kaltės.
6. Parduotuvės įsipareigojimai:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes, kurios turi apibrėžtą galiojimo terminą.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
6.4. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
6.7. Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.
6.8. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir atgauti sumokėtus pinigus šiais atvejais:
6.8.1. Prekės turi 5-ąjame šių taisyklių punkte nurodytų kokybės defektų;
6.8.2. Klientas persigalvojo dėl pateikto ir apmokėto užsakymo nepraėjus daugiau nei 3 kalendorinėms dienoms po užsakymo gavimo;
6.8.3. Prekės buvo pristatytos Klientui viršijant Parduotuvėje nurodytą pristatymo terminą;
6.8.4. Pristatytų prekių galiojimo terminas yra mažesnis negu 30 kalendorinių dienų;
6.8.5. Klientas neturi teisės grąžinti prekių ir atgauti pinigus tuo atveju, jeigu prekės neatitiko kitų negu 5-ąjame šių taisyklių punkte nurodytų kokybės defektu: skonis, kvapas, spalva, kadangi tai nėra produkto kokybę apibrėžiantys atributai.
6.9. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu nustatoma, kad grąžinimui ar pakeitimui siųstos prekės yra nekokybiškos remiantis 5-uoju šių taisyklių punktu. Prekėms esant kokybiškoms, neturinčioms 5-ąjame šių taisyklių punkte nurodytų defektų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
6.10. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
6.10.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pirminėje pakuotėje, pirminė pakuotė privalo būti nepažeista;
6.10.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės;
6.11. Pardavėjas elektroniniu paštu per 3 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.
6.12. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.
6.13. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl maisto produktų ir kosmetikos prekių pirkimo.

5. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
3. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai Parduotuvė išsiunčia Užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros Parduotuvėje ir peržiūrėjęs Užsakymo detalizaciją.


6. Prekių išsiuntimas ir pristatymas

1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
2. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.
3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4. Jei prie prekės nurodomas prekės likutis Pardavėjo sandėlyje, tai ši informacija yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet Klientui prekės aprašyme pateikiamas apytikslis prekės išsuntimo laikas.
5. Parduotuvėje prie kiekvienos prekės yra pateikiama informacija apie prekių kiekius ir gavimo terminus. Jei užsakymą sudaro keletas prekių, iš kurių dalies tuo momentu trūksta, Klientas yra informuojamas apie trūkstamų prekių gavimo terminus bei aktualius vėlavimus.
6. Pristatymo terminas yra pateikiamas užsakyme ir skaičiuojamas nuo užsakymo datos. Jeigu prekės yra sandėlyje, tai užsakymas bus paruoštas per 1 darbo dieną (arba po apmokėjimo priėmimo, jei pasirinktas išankstinis apmokėjimas). Jeigu nurodytas prekių gavimo terminas 1-2 arba 2-5 darbo dienos, prekės turime atsigabenti iš tiekėjo ar gamintojo, o jei pateiktas realizacijos terminas yra 14-21 darbo diena, tai reiškia, jog produktai yra gaminami.
7. Parduotuvė neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus dėl kurjerių tarnybos kaltės arba Klientui nurodžius klaidingą adresą.
8. Prekių pristatymo metu, dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui, Klientas turi teisę patikrinti, ar siunta nebuvo atidaryta, ar pažeista pristatymo metu. Jeigu pakuotė buvo atidaryta ar pažeista transportavimo metu, Klientas privalo kartu su kurjeriu ar pašto darbuotoju surašyti aktą bei el. paštu informuoti Parduotuvę.
9. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.


7. Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

8. Slapukai


Kad Jums būtų patogiau naudotis mūsų tinklapiu, naudojame slapukus. Slapukai Jūsų kompiuteriui perduoda informaciją iš tinklapio, tačiau nerenka jokios asmeninės Jūsų informacijos. Sutikdami priimti slapukus leidžiate mums suprasti, kokiu prietaisu naudojatės naršydamas mūsų svetainėje, bet neatskleidžiate jokių asmeninių duomenų.

Kad pirkti mūsų e-parduotuvėje Jums būtų patogiau, naudojame 3 rūšių slapukus:
1. Laikinus slapukus, kurie leidžia analizuoti skirtingus tinklapio naudojimo būdus. Šie slapukai padeda optimizuoti mūsų svetainę, paįvairina ir pagerina naudojimo struktūrą. Laikini slapukai automatiškai ištrinami, kai išeinate iš mūsų tinklapio.
2. Pastovūs slapukai Jūsų kompiuteryje išlieka ilgesnį laiką ir supaprastina ateities apsilankymus svetainėje. Šie slapukai automatiškai ištrinami po tam tikro laiko. Panorėjus, juos visada galima ištrinti rankiniu būdu.
3. Trečiųjų šalių slapukai yra naudojami mūsų partnerių ir suteikia mums informaciją apie produktus ir tinklapius, kurie Jums gali būti aktualūs. Jei vietoj asmeninės informacijos naudoja pseudonimus, pagal kuriuos vartotojų atpažinti neįmanoma. Šio tipo slapukai yra saugojami Jūsų kompiuteryje ir po tam tikro laiko yra ištrinami automatiškai.


Dauguma naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau norint galima pasirinkti juos blokuoti. Turėkite omenyje, kad užblokavus slapukus kai kurios tinklapio dalys gali neveikti.

Norime pabrėžti, kad slapukuose išsaugota informacija nebus siejama su Jūsų asmeniniais duomenimis, nebent paprašysime tam leidimo (pavyzdžiui, Jūsų adresui išsaugoti, kad žinotume, kur siųsti prekes).


Naudodamiesi mūsų e-parduotuve sutinkate su mūsų slapukų naudojimo politika. Jei ja patenkinti nesate, siūlome: a) nebesinaudoti mūsų tinklapiu b) baigus naudoti puslapį slapukus ištrinti c) mūsų tinklapyje naršyti naudojant anonimiškus naršyklės parametrus.


8. Baigiamosios nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.
3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.